Trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Szczegóły oraz wzór wniosku

Osoby zainteresowane i spełniające wymogi wskazane w Rozporządzeniu MNiSzW składają wnioski w Dziekanacie Wydziału, na którym są zatrudnieni. Wnioski wymagają bowiem akceptacji Rady Wydziału.

Termin przesłania kompletnych wniosków przez Dziekanaty do Biura Nauki UŁ upływa 23 marca 2011 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku można uzyskać pod numerem telefonu: 635-41-65  (p.  Anna Łoś)

UWAGA! Dziekan Wydziału podpisuje wniosek w dwu miejscach: Podpis Przewodniczącego Rady Naukowej /Wydziału oraz Podpis i pieczęć kierownika jednostki.