Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Informacje niezbędne do wypełnienia wniosku znajdą Państwo w FORMULARZU DANYCH JEDNOSTKI

W przypadku pytań prosimy o kontakt :

tel. 635-41-65 , e-mail: anna.los@uni.lodz.plkonkurs OPUS

lub

635-41-59, e-mail: alina.kolodziuk@uni.lodz.pl – konkursy PRELUDIUM i SONATA