Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie wspierania rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

Wnioski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, zaakceptowane przez Dziekana Wydziału (na ostatniej stronie) należy składać w Biurze Nauki UŁ (pokój 221) w terminie do 17 lutego 2014 r.
Złożone wnioski zostaną przekazane do Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi za pośrednictwem Biura Nauki.

Wersję elektroniczną wniosku można wysłać po uzyskaniu podpisów Kwestora  i Prorektora ds. Nauki.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Panią Aliną KOŁODZIUK, tel. 635-41-59; e-mail: alina.kolodziuk@uni.lodz.pl

W przypadku wniosków dotyczących dofinansowania organizacji konferencji proszę uzgodnić kosztorys z Panią Katarzyną Kaniewską – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,tel. 635-54-40; e-mail:katarzyna.kaniewska@uni.lodz.pl.

Regulamin_2014

Wniosek_2014