W systemie OSF zostały udostępnione wyniki oceny formalnej oraz pierwszego
etapu oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursach OPUS 3,
PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1.

Informacje nie są dostępne publicznie, dostęp do nich można uzyskać
indywidualnie dla każdego wniosku, po zalogowaniu do systemu OSF.

Dla projektów, które nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny,
w systemie dostępne jest pełne uzasadnienie decyzji zespołu ekspertów.

Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu oceny mają status
„zakwalifikowany do II etapu”.

Przypominamy, że udostępnione wyniki mają charakter informacyjny. Decyzje
administracyjne dyrektora Narodowego Centrum Nauki o niezakwalifikowaniu
projektów do finansowania są wydawane na bieżąco i przekazywane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty.

Informacja pochodzi ze strony internetowej NCN
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-10-25-wyniki-pierwszego-etapu