Uwaga: Proszę wpisać w umowie aktualny adres Uniwersytetu Łódzkiego: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

  • umowa zawierana jest pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Łódzkim (nazwa w Narzędniku)
  •  jako osoby reprezentujące Uniwersytet Łódzki należy wpisać:

– prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. Nauki UŁ
– mgr Donat Kałuża, Kwestor UŁ

  • imię i nazwisko kierownika projektu należy podać w Narzędniku
  • NIP 724-000-32-43
  • REGON 000001287
  • Identyfikator gminy  106 105 9

Numer rachunku bankowego:

Bank Pekao SA  II  Oddział w Łodzi 67 1240 3028 1111 0010 6351 6828

Umowę należy przygotować w 4 egzemplarzach

Przed złożeniem umowy w Biurze Nauki UŁ (pokój 216 w nowej siedzibie Rektoratu UŁ, przy ul. Narutowicza 68) proszę o kontakt pod numerem tel. 635-41-65 , e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl – konkurs OPUS (panele HS i NZ), MAESTRO, SYMFONIA. 

lub 635-41-59, e-mail: alina.kolodziuk@uni.lodz.pl –  OPUS (panel ST), SONATA, SONATA BIS,  ETIUDA.
e-mail:
ola.szafarz@uni.lodz.pl konkurs PRELUDIUM