Wyniki konkursów OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2 oraz konkursu na finansowanie staży podoktorskich.