Posiedzenie Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych odbędzie się w dniu 24 maja br.

Zgodnie z decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki kopię zgody właściwej Komisji Bioetycznej należy złożyć wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego, obejmującego prowadzenie badań ingerujących w organizm lub psychikę człowieka.

W związku z powyższym, osoby prowadzące tego typu badania  i zamierzające ubiegać się o ich finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, mogą składać wnioski do uczelnianej Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych do dnia 18 maja br. w Biurze Nauki, pok. 221.

Wnioski te powinny zawierać:

 1. Krótki opis celu ogólnego badań.
 2. Krótki opis stosowanych procedur.
 3. Zapewnienia, że osoby objęte badaniami nie będą poddawane procedurom, które mogą być dla nich szkodliwe.
 4. Określenie grup badanych.
 5. Rodzaj materiału i jego ilość (np. krew), czy materiał będzie pobierany 1 raz czy więcej razy, jeśli tak to w jakich odstępach czasu.
 6. Miejsce i sposób pobierania materiału.
 7. Uprawnienia osoby do pobierania materiału.
 8. Sposób utylizacji materiałów laboratoryjnych wykorzystywanych w pracy z pobieranym od ludzi materiałem.
 9. Informacja o wykorzystywaniu materiału wyłącznie do badań naukowych.
 10. Formularz Świadomej Zgody Osoby na udział w badaniach (załącznik)
 11. Zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)