Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska ogłosiła 23 stycznia br. kolejny konkurs ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie m.in. na wyjazdy zagraniczne, wydawnictwa, konferencja, sesje i sympozja naukowe oraz na wizyty wybitnych naukowców, artystów i specjalistów (nowa kategoria działań!).

Prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany względem zeszłorocznej edycji konkursu:

  • nowa kategoria dofinansowania – wizyty w Łodzi wybitnych naukowców, artystów i specjalistów;
  • w materiałach promocyjnych należy umieszczać nowy logotyp Miasta Łodzi;
  • ostateczna data rozliczenia wszystkich projektów to 30 listopada 2012 r.

Wnioski  w 2 egzemplarzach, zaakceptowane przez Dziekana Wydziału należy składać w Biurze Nauki UŁ (pokój 221)w terminie do 24 lutego 2012 r. W przypadku pytań proszę kontaktować się z Panią Aliną KOŁODZIUK, tel. 635-41-59.


W przypadku wniosków dotyczących dofinansowania organizacji konferencji proszę uzgodnić kosztorys z Panią Katarzyną Kaniewską w  Centrum Szkoleniowo –  Konferencyjnym (ul. Kopcińskiego, tel. 635-40-40.)

Wszystkie złożone wnioski zostaną przekazane do Urzędu Miasta Łodzi za naszym pośrednictwem.

 Formularz wniosku_PROMOCJA ŁODZI AKADEMICKIEJ

Regulamin konkursu_PROMOCJA ŁODZ I AKADEMICKIEJ