Zarządzenie Rektora nr 32 z dnia 28-12-2011 w sprawie finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na UŁ