W systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków o finansowanie projektów badawczych dla konkursów ogłoszonych 15 września br., tj. dla konkursów:

  • na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

W formularzach nie będzie możliwe uzupełnienie kosztorysów projektów. Funkcjonalność ta zostanie udostępniona w późniejszym terminie, a informacja o jej uruchomieniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Ze względu na aktualnie trwające prace wdrożeniowe w systemie OSF, wersja elektroniczna umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego będzie udostępniona wnioskodawcom, którzy otrzymali pozytywne decyzje o finansowaniu projektów w ciągu najbliższych kilku dni.

Oba komunikaty  podpisał  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk