Informacja o przyznanych nagrodach znajduje się na stronie:

http://uml.lodz.pl/get.php?id=2475