Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza 5 konkursów na realizację projektów w ramach 3 modułów  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

1. Moduł badawczy

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej – moduł badawczy 1.1;

2. konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych – moduł badawczy 1.2.

2.  Moduł wspierający młodych humanistów

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej – moduł wspierający młodych naukowców 2.1;

2. konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki. – moduł wspierający młodych naukowców 2.2.

3.  Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie

1. konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie – moduł upowszechniający wyniki badań 3.1 i 3.2.