INFORMACJA  DLA OSÓB WYPEŁNIAJĄCYCH UMOWĘ O REALIZACJĘ PROJEKTU BADAWCZEGO PRZYJĘTEGO DO FINANSOWANIA W RAMACH 40. KONKURSU PROJEKTÓW BADAWCZYCH

  • umowa zawierana jest pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Łódzkim
  • jako osoby reprezentujące Uniwersytet Łódzki należy wpisać:

– prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. Nauki UŁ
– mgr Donat Kałuża, Kwestor UŁ

  • należy odmienić nazwisko kierownika projektu zgodnie z odpowiednim przypadkiem
  • NIP 724-000-32-43
  • REGON 000001287
  • w załączniku nr 2 zawierającym kosztorys projektu proszę wpisać następujący numer rachunku bankowego:

      PEKAO S.A. II O/Łódź  02 1240 3028 1111 0010 2950 5918

  • Umowę należy przygotować w 4 egzemplarzach wraz z załącznikami nr 1, 2 (do umowy nie należy dołączać wzoru raportu – zał. nr 3)
  • Kierownik projektu podpisuje się również pod kosztorysem umowy (obok podpisu Kwestora)

 Przed złożeniem umowy w Biurze Nauki UŁ (pokój 221) proszę o kontakt pod numerem tel. 635-41-65