Narodowe Centrum Nauk w Krakowie ogłosiło wyniki 11. edycji konkursów OPUS, SONATA i PRELUDIUM.

Spośród projektów zgłoszonych przez Uniwersytet Łódzki 20 uzyskało finansowanie (11 projektów w konkursie OPUS, 3 w konkursie SONATA i 6 w konkursie PRELUDIUM) na łączną kwotę prawie 7 mln zł.

OPUS, SONATA i PRELUDIUM to sztandarowe konkursy Narodowego Centrum Nauki, przeznaczone dla szerokiego grona naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi. Ogłaszane dwa razy do roku nieodmiennie cieszą się największym zainteresowaniem wśród badaczy. Nie inaczej było w przypadku tej edycji, do której nadesłano łącznie 3783 wnioski.

OPUS to najpopularniejszy wśród naukowców konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki. Badacze, którzy otrzymają finansowanie, mogą przeznaczyć je na stworzenie zespołu oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. W jedenastej edycji zgłoszono do NCN 1830 projektów, z których nagrodzono 500 na łączną kwotę 348 mln zł.

SONATA to konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Finansowanie pozwala młodym naukowcom na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Tym razem do konkursu zgłoszono 757 projektów. NCN nagrodziło 204 z nich na łączną kwotę ponad 86 mln zł.

Dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora NCN organizuje konkurs PRELUDIUM. Startują w nim przede wszystkim doktoranci, którzy mają możliwość samodzielnego pokierowania projektem badawczym. Do ostatniej edycji zgłoszono 1196 projektów badawczych i nagrodzono 360 z nich. Budżet konkursu to 38,5 mln zł.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna informacja o wynikach konkursu znajduje się na stronie https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-11-14-opus11-preludium11-sonata11-polonez2