Instrukcje są dostępne na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje