Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło trzy konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

– Konkurs modułu „Dziedzictwo narodowe”
Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie,
upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. Więcej informacji pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-dziedzictwo-narodowe-w-ramach-nprh.html

– Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1
Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej
humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu
naukowego.
Więcej informacji pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh.html

– Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2
Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie)
najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu łączenia ich w obieg kultury narodowej.
Więcej informacji pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh.html

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF
(Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl dostępnym od dnia 15 września 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.

Prosimy o zapoznanie się z wymogami poszczególnych konkursów. Osoby  zainteresowane złożeniem wniosku proszę o kontakt z Panią Danutą
Klimaszewską – tel. (42) 635-41-65, danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl