Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów:

MAESTRO 8 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu
realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla
rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą
być odkrycia naukowe,

SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu
naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy,
które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem,

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2016 r.

Więcej informacji na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-15-ogloszenie-konkursow

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

MAESTRO 8 – Danuta Klimaszewska, tel.(42) 635-41-65, e-mail:danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl
SONATA BIS 6 – Alina Kołodziuk, tel. (42) 635-41-59, e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl