Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona o nowe konkursy. Niektóre z nich wystartują jeszcze w tym roku, w związku z czym zmianie ulega harmonogram konkursów NCN na 2016 r. Ustanowiono także terminy ogłaszania i rozstrzygania konkursów w roku 2017.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do oferty konkursów NCN nowego konkursu o nazwie SONATINA stanowiącego kontynuację programu Iuventus Plus prowadzonego dotychczas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją ministra program ten został przekazany do dalszej realizacji w Narodowym Centrum Nauki. SONATINA stanowi atrakcyjną propozycję dla naukowców do 3 lat po doktoracie, gdyż oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. Wraz z SONATĄ oraz SONATĄ BIS nowy konkurs stworzy spójny system finansowania badań prowadzonych przez badaczy rozpoczynających karierę naukową. Dzięki temu naukowcy będą mogli zaplanować ścieżkę swojej kariery w kolejnych programach grantowych od etapu zdobywania doświadczenia w zagranicznych placówkach badawczych, przez możliwość stworzenia własnego zespołu naukowego, aż po dojrzałą kontynuację ich pracy. Nowy harmonogram jest dostępny na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram