Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów:                       

OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

SONATA 11 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora.

PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

 Szczegółowe informacje o ogłoszonych konkursach znajdą Państwo na stronie http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-15-ogloszenie-konkursow

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszeń dotyczących poszczególnych konkursów.

 W celu ułatwienia pracy nad wnioskami, na stronie internetowej NCN zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania wniosków oraz sporządzania kosztorysów projektów.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  • Konkurs OPUS (Panele HS i NZ) – Anna Łoś, tel. (42) 635 41 65, e-mail:anna.los@uni.lodz.pl
  • Konkurs SONATA i OPUS (Panel ST) – Alina Kołodziuk, tel. (42) 635 41 59, e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl
  • Konkurs PRELUDIUM – Aleksandra Szafarz, tel. (42) 635 41 59, e-mail:ola.szafarz@uni.lodz.pl