Uprzejmie informujemy, że 29 lutego 2016 r. upływa termin naboru wniosków w  konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, obejmującego wspieranie realizacji przedsięwzięć służących udokumentowaniu i upowszechnieniu najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Wnioski mogą składać:

•jednostki naukowe
•biblioteki naukowe
•podmioty działające na rzecz nauki

Finansowaniem zostanie objętych nie więcej niż 5 projektów, w tym nie więcej niż 3 z tej samej dziedziny nauki, na łączną kwotę nie większą niż 5 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego projektu wynosi 1 mln zł

Więcej o konkursie na stronie
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-ramach-programu-pod-nazwa-pomniki-polskiej-mysli-filozoficznej-teologicznej-i-spolecznej-xx-i-xxi-wieku.html

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Nauki UŁ, tel. (42) 635-41-65.