Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Nauki w zakładce Instrukcje przygotowania wniosków zostały zamieszczone instrukcje wypełniania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 7 i SONATA BIS 5 ogłoszonych 15 czerwca br.

  • MAESTRO 7 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • SONATA BIS 5 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Bardzo prosimy o zapoznanie sie z instrukcjami. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Konkurs MAESTRO – Anna Łoś, tel. (42) 635 41 65, e-mail:anna.los@uni.lodz.pl

Konkurs  SONATA BIS – Alina Kołodziuk, tel. (42) 635 41 59, e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl 

Prosimy o przesyłanie wniosków do sprawdzenia pod względem formalno -finansowym  do dnia 8 września br.