Od 25 czerwca 2015 r. można składać wnioski w kolejnym module Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
W ramach „Umiędzynarodowienia” realizowane będą projekty służące upowszechnianiu polskiej myśli humanistycznej w świecie. Moduł podzielony został na dwa konkursy:
„Umiędzynarodowienie 3.a” poświęcone tłumaczeniom monografii polskich humanistów oraz  „Umiędzynarodowienie 3.b” przeznaczone na publikację obcojęzycznych wersji czasopism.

Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2015 r.

Więcej informacji na temat konkursów na stronie
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/umiedzynarodowienie-humanistyki-nowe-konkursy-w-ramach-nprh.html