Narodowe Centrum Nauki w Krakowie poinformowało, że w konkursach OPUS 9,
PRELUDIUM 9 i SONATA 9 nie obowiązują ograniczenia nałożone paragrafem 38.
poprzedniego regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 71/2014) ani paragrafem 40.
aktualnego regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 26/2015).

Oznacza to, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 (termin naboru
do 16 czerwca 2015 r.) z wnioskami mogą występować osoby spełniające
warunki konkursowe bez względu na nałożoną wcześniej karencję, jak również
w ramach konkursów mogą być składane wnioski, które nie zostały
zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w poprzedniej edycji tych
konkursów.