Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów SYMFONIA,  ETIUDA i FUGA.

SYMFONIA 3 to konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Mogą w nim wziąć udział wybitni naukowcy, których badania wyróżniają się najwyższą jakością i odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki. Wyniki badań przeprowadzanych w ramach konkursu SYMFONIA mają przyczynić się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Projekt badawczy musi obejmować przynajmniej dwa spośród trzech obszarów badawczych (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne). W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty prowadzone przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy. Na finansowanie projektów w ramach konkursu SYMFONIA 3 NCN przeznaczyło 30 mln zł.

W konkursie FUGA 4 na naukowców ze stopniem doktora czeka 25 mln zł. Dzięki tym funduszom mogą oni odbyć staż podoktorski w innym ośrodku naukowym niż ich macierzysta jednostka. Wnioski o finansowanie stażu mogą składać naukowcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę – otrzymali stopień naukowcy doktora w ciągu ostatnich pięciu lat lub też otrzymają go do 30 czerwca 2015 r. Staże finansowane przez NCN mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

W konkursie ETIUDA 3 o stypendia mogą ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską odznaczającą się szczególną wartością naukową. W okresie pobierania stypendium lub w ciągu roku od zakończenia jego pobierania naukowcy odbywają trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. NCN finansuje stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie oraz pokrywa koszty dojazdu i pobytu  za granicą. W konkursie tym do zdobycia jest 10 mln zł.

Wnioski w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4 można składać do 16 marca 2015 r.

Szczegóły udziału w konkursach na: www.ncn.gov.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Nauki:

W zamieszczonym poniżej Formularzu znajdują się  wszystkie dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia w systemie OSF wniosku do Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

FORMULARZ-DANYCH-JEDNOSTKI