Uprzejmie informuję, iż uruchomiony został nabór wniosków do XI edycji konkursu 
„ŁÓDZKIE EUREKA”.

Wyróżnienia honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznawane są przez 
Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców 
lub zespołów, którzy swoimi pracami przyczynili się do budowania pozytywnego wizerunku 
Miasta Łodzi jako ośrodka akademickiego. 
Do wyróżnienia zgłaszane mogą być w szczególności osiągnięcia o randze międzynarodowej
 i krajowej za rok 2013 .

Wzorem lat ubiegłych ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się podczas inauguracji 
Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki 2014 , tj. w dniu 7 kwietnia br.

Ewentualne wnioski, zaakceptowane przez Radę Wydziału lub Kolegium Dziekańskie, 
proszę zgłaszać do Biura Nauki UŁ  w terminie do 17 lutego  2014 r.                            

 Regulamin_Łódzkie Eureka 2014

Wniosek_Łódzkie Eureka_2014