Szanowni Państwo!

Informujemy, że w sekcji „Najczęściej zadawane pytania” opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 17 marca 2014 r.:

  • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Bardzo prosimy o zapoznanie sie z ww. instrukcjami. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Konkurs OPUS – Anna Łoś, tel. (42) 635 41 65, e-mail:anna.los@uni.lodz.pl

Konkursy PRELUDIUM i SONATA – Alina Kołodziuk, tel. (42) 635 41 59, e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl 

Prosimy o przesyłanie wniosków do sprawdzenia pod względem formalno -finansowym  do dnia 6 czerwca br.