Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2013 r. – nabór wniosków zostanie zakończony 16 września 2013 r.

Instrukcje przygotowania wniosków:

MAESTRO 5

SONATA BIS 3

W zamieszczonym poniżej Formularzu znajdują się  wszystkie dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia w systemie OSF wniosku do Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI