Rozporządzenie MNiSW z 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.

Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 2012-04-19
w sprawie: warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, ktrórym wszczęto przewód doktorski

wzór wniosku o styp. doktorskie

umowa o styp. doktorskie

Zarządzenie  nr 61 z 03.03.2016 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 61 z dnia 19.04.2012 r. w sprawie: warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, ktrórym wszczęto przewód doktorski

nowy wzór wniosku o styp. doktorskie