Regulamin nagród Rektora UŁ

wniosek o nagrodę indywidualną

wniosek o nagrodę zespołową